НОВИНИ
Българският младежки червен кръст в град Елена и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
10.02.2017
организират базар
 
„СВЕТИ ВАЛЕНТИН“  и „БАБА МАРТА“
 
под надслов

„ДА НАПРАВИМ ЕЛЕНА – ЕДНО ПО-ДОБРО МЯСТО“ 
  

Доброволците от БМЧК ще бъдат  пред Туристическия информационен център на следните дати:

• 11.02. - 12.02.2017 г.  от 10:00 ч. до 14:00 ч.
• 13.02. - 14.02.2017 г.  от 15:30 ч. до 17:30 ч.
• 22.02. - 24.02.2017 г.  от 15:30 ч. до 18:00 ч.
• 25.02. - 26.02.2017 г.  от   9:00 ч. до 14:00 ч.
• 27.02. - 01.03.2017 г.  от 15:30 ч. до 18:00 ч.

ОБИЧАЙТЕ! МЕЧТАЙТЕ! НЕКА БЪДЕМ ПО-ДОБРИ!