Избори за Народно събрание 2017
Цени за партии, коалиции и инициативни комитети, които ще публикуват предизборни материали в общинския вестник Еленска трибуна
13.02.2017
„ЕЛЕНСКИ БАЛКАН“ООД гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“№24, 06151 6331

ЗАПОВЕД №1 07.02.2017 г.

Във връзка с изпълнение на чл.187 от Изборния кодекс за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

ЦЕНИ за партии, коалиции и инициативни комитети, които ще публикуват предизборни материали в общинския вестник „Еленска трибуна“, както следва:
1. За една вестникарска страница/пълноцветно/ - таблоиден формат – 500 лв.
2. За ½  вестникарска страница/пълноцветно/ - таблоиден формат – 250 лв.
3. За ¼ вестникарска страница/пълноцветно/ - таблоиден формат – 125 лв.
4. За една вестникарска страница/черно-бяло/ - таблоиден формат – 250 лв.
5. За ½  вестникарска страница/черно-бяло/ - таблоиден формат – 125 лв.
6. За ¼   вестникарска страница/черно-бяло/ - таблоиден формат – 63 лв.

УПРАВИТЕЛ: /п/
Мария СИМЕОНОВА