НОВИНИ
ОБЯВА за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на община Елена за 2016 г.
10.03.2017
ОБЯВА
  
За публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на община Елена за 2016 г. 
  
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публични финанси,  чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на  бюджета на община Елена

Председателя на Общински съвет Елена организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на община Елена за 2016 г.

Обсъждането ще се проведе на 17  март 2017  г.  от 16,30 часа в пленарна зала /западен вход/ ул. „Ил. Макариополски” №24

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на
Общински съвет ЕЛЕНА

ИЗТЕГЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ: