НОВИНИ
КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ НА ТЕМА "МОЯТ РОДЕН КРАЙ ПРЕЗ ОБЕКТИВА"
20.03.2017
МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ  
ОБЯВЯВА 
КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ„МОЯТ РОДЕН КРАЙ ПРЕЗ ОБЕКТИВА“ 
 
Категориите са три:
1. Селфи с моя роден крайв тази категория могат да участват селфи снимки с хората, които обичам, без ограничение за това дали са направени сред природата или в населено място;
2. Пейзажна фотографиякатегорията е предназначена единствено за снимки на природни обекти, забележителности и феномени, направени на територията на община Елена. В нея е допустимо да участват фотографии на крепости, паркове, паметници, сгради, т.н. при условие, че те са заснети извън урбанизираните зони на общината;
3. Градска фотографиякатегория, изцяло посветена на гр. Елена и прилежащите й населени места. Допустими за участие са единствено снимки на обекти в града и селата на община Елена.

Условия за участие:
- В конкурса могат да участват деца в две възрастови групи: от 8 г. до 12 г. и от 12 г. до 18 ненавършени години със свои авторски снимки.
- За всяка от категориите един участник може да изпраща до 3 броя фотографии.
- Времетраене на конкурса – до 14.04.2017 год. включително
- Фотографиите се изпращат на e-mail: mk@elena.bg с изрично посочени: три имена на участника, възраст, клас и училище, адрес, телефон за връзка, както и за коя категория са снимките.
- Резултатите и класирането ще бъдат обявени на 19.05.2017 год. в сайта на общината, както и във фейсбук, а награждаването на победителите ще се състои в рамките на тържествата за празника на гр. Елена.
- С фотографиите, спечелили от 1-во до 3-то място от съответната възрастова група във всяка категория ще бъде открита изложба, посветена на празника на града – 21-ви май.
- Фотографиите, участвали в конкурса, стават собственост на МКБППМН – Община Елена с права за отпечатване, публикуване и организиране на изложби след попълнена декларация от родител/настойник на детето.
- За повече информация на телефон: 0879101403