НОВИНИ
Община Елена обявява свободни работни места за екскурзоводи към туристическия информационен център.
19.06.2017
Изискванията към кандидатите са: да имат навършени 18 години, владеене на минимум един чужд език, както и добри познания, свързани с историята и туристическите обекти в община Елена.

Необходимите документи за кандидатстване са: изготвена молба и автобиография.

Срок за поддаване на документите до 28.06.2017 г. в стая 320 на Община Елена. Допуснатите кандидати ще положат тест на 29.06.2017 г. oт 14:00 часа в зала 211 на общинска администрация.