НОВИНИ
Провеждане на информационна среща от Областния информационен център (ОИЦ) – Велико Търново
19.06.2017
На 21 юни (сряда) от 10,00 ч.,  в зала 211 на Община Елена Областният информационен център (ОИЦ) – Велико Търново ще проведе информационна среща за представяне на предстоящи възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Участие в информационната среща ще вземе и експерт от Регионалния офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) във Велико Търново.

За допълнителни уточнения може да се свържете на тел: 062/ 620 072 или електронна поща: oic_vt@abv.bg.

Срещата е отворена за всички граждани, желаещи да получат информация по темата.