ОБЯВИ
Обява за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища
10.07.2017
1. Със заповед № ОХ-519 / 01.06.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени  3 вакантни длъжности  във  в.ф. 22980-София за приемане на военна служба на лица завършили  граждански средни или висщи  училища.
Срок за подаване на документи до 14.07.2017 г. Във  Военно окръжие В. Търново

2. Със заповед № ОХ-556 / 08.06.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени  длъжности за оркестранти  за приемане на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри  на Сухопътните  войски и Военоморските сили на лица, завършили граждански средни или висши училища.

Срок за подаване на документи до 11.08.2017 г. във Военно окръжие В. Търново.

Справки и информация на телефон:  062 620400.

Обява