ОБЯВИ
Обява от Национална гвардейска част
27.08.2017
Провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приеманена военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.