Търгове и конкурси
Заповед № РД.02.05-617 от 10.10.2017 г. за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделкс земя
10.10.2017