ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Приключенска игра По следите на изчезналия бут
15.10.2017
РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ
 
ПРИКЛЮЧЕНСКА ИГРА „ПО СЛЕДИТЕ НА ИЗЧЕЗНАЛИЯ БУТ“
 
За участие се допуска всяко лице, което има подадена заявка в електронна или писмена форма. Забранява се участието на служители от общинската администрация и общинските бюджетни структури в община Елена.
 
ИГРАТА Е ОТБОРНА!
 
- Допускат се за участие отбори от 2 до 5 човека. Задължително е поне едно от лицата в отбора да има навършени 18 години.
- Всеки отбор определя свой капитан и наименование.
- Всеки отбор в играта е длъжен да участва с отличителен знак, предоставен от организаторите.
- Стартът на играта се дава едновременно за всички отбори.
- Желателно е да сте запознати поне малко с историята на град Елена, но все пак не е необходимо да сте енциклопедисти, за да участвате.
- Играта се провежда само в рамките на гр. Елена.
- Всеки отбор получава помощни материали от организатора.
- Организаторът на играта определя лица, наречени фасилитатори, които съдействат на участващите отбори.
- Всеки отбор разполага с карта, върху която отговорният фасилитатор отбелязва успешното преминаване на локацията.
- Играта стартира от 13:40 ч. на 28.10.2017 г. пред сцена 1 на площад „Христо Ботев“ и приключва до 16:00 ч.
- Забраняват се физически и/или вербални провокации спрямо организаторите, фасилитаторите и останалите отбори. При нарушение отборът ще бъде отстранен.
- Играта е напълно безплатна, като въпреки състезателния ѝ характер, цели забавление за участниците.
- Всеки отбор може да прекрати участието си в случай, че не може да продължи към следващата локация.
- Отговори на загадки и игри пред фасилитаторите се дават писмено в предоставените помощни материали, за да не са достъпни до другите състезатели.
- В случай, че отбор се забави/затрудни със загадка/задача при фасилитатора, а в този момент пристигне друг отбор, вторият може да даде отговора си и да продължи, изпреварвайки дошлият по-рано отбор, при позволение от фасилитатора.
- При среща на няколко отбора при фасилитатора, същият приема отговорите по реда на пристигане на отборите.
- Победител в играта е отборът, пръв достигнал до последната локация и представил заверка от всички локации.
- В случай, че няма отбор, който е финиширал успешно, за победител се обявява участник, който е преминал най-много локации за най-кратко време.
- Победителят получава голямата награда на организаторите - Еленски бут, овкусен по специална местна рецепта, съхнал близо година на проветриво място, където чистият планински въздух е придал специфичен само за този регион вълшебен вкус.
- Награди получават и отборите, заели второ и трето място в играта, най-малкия и най-възрастният участник, награда за най-оригинално име на отбор. Тежката кесия „с жълтици“ на чорбаджията, разбирайте кмета на община Елена ще отиде при отбора, решил най-бързо загадка при някоя от локациите.
- За всички участници в играта ще има специални изненади.
 
Записването се осъществява чрез подаване на заявка за участие в периода от 15:00 ч. на 16.10.2017 г. до 16:00 ч. на 27.10.2017 г. на e-mail: igrata@elena.bg и в Община Елена, гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, стая 306 - Светослав Петров (тел. 0883/362618). Материалите, свързани с Вашето участие, ще получите в деня на старта на играта – 28.10.2017 г. от 9:00 до 11:00 часа в Туристически информационен център, с адрес гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 4.
 
 
 
ОЧАКВАМЕ ВИ С НЕТЪРПЕНИЕ!!!