ОБЯВИ
Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица
19.10.2017
Обява за провеждане на  конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища  в страната и в чужбина за времето от 12.12.2017г. до 13.12.2017г. в Национален военен университет “Васил Левски”.
 
Срок за подаване на документите до 24.11.2017г . във Военно окръжие -В.Търново.
Справки и информация на телефон: 062 620400