НОВИНИ
Конкурс за детска рисунка, колаж или стихотворение на тема „ЖИВОТЪТ В МОЕТО СЕМЕЙСТВО ”
07.11.2017
ОБЩИНА  ЕЛЕНА
и
Центърът за подкрепа за личностно развитие
обявяват
К  О  Н  К  У  Р  С
за детска рисунка, колаж или стихотворение на тема
„ЖИВОТЪТ В МОЕТО СЕМЕЙСТВО ”
   по повод  на Деня на християнското семейство -  21 ноември
 
Регламент:
Възрастови групи:
* от 6 до 10 г.  и от 11 до 15 г.
Формат на рисунките: А3 или А4
Живописни материали и техники: по избор на твореца
Стихотворенията да не са публикувани досега
 
Информация за участниците:
* име, години, детска градина/училище/, ЦПЛР, телефон за връзка
Творбите да се предават в ЦПЛР или в Община Елена, стая 316
Изложбата ще бъде открита на 21 ноември 2017 г. в 17:00 ч. във фоайето на Община Елена
Авторите на най-добрите творби ще бъдат наградени