ОБЯВИ
Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност
20.11.2017
за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 28000-Граф Игнатиево чрез приеманена военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина