ОБЯВИ
Обява за провеждане на курс по "Начална военна подготовка"
02.01.2018
 
Във военно формирование 22160 - Плевен през 2018 г. ще се проведе курс по Начална военна подготовка за български граждани без военна подготовка по чл. 59 от Закон за резерва на въоръжените сили на Р. България в следните периоди:
 
- от 12.03.2018 г. до 05.04.2018 г.
- от 01.10.2018 г. до 26.10.2018 г.
 
Желаещите могат да подават заявления във Военно окръжие - Велико Търново.
 
Изисквания към кандидатите:
 
- да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
- да са годни и психологически пригодни за военна служба;
- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
 
Справки и информация:
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
УЛ.”НИКОЛА ГАБРОВСКИ” № 42„А”
Телефон за контакти: 062/62 04 00