НОВИНИ
СЪОБЩЕНИЕ Относно: Промяна в образците на карта за паркиране на хора с трайни увреждания
05.03.2018
   
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
С публикувано в бр. 17 на Държавен вестник от 23.02.2018 г. изменение в Закона за движение по пътищата, по-конкретно в Приложение към чл. 99а, ал. 1, е утвърден стандарт на Карта за паркиране на хора с трайни увреждания.
 
Картите, които не отговарят на изискванията на стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 04.06.1998 г., са невалидни и използването им може да доведе до ангажиране на административно-наказателна отговорност.
 
Въз основа на горното, е необходимо лицата, ползващи Карта за паркиране на хора с трайни увреждания, да подадат заявление по образец за издаване на нова такава. Административната услуга е безплатна, като заявления се приемат считано от 19.03.2018 г. в общински център за услуги и информация на гражданите в сградата на Общината.