ОБЯВИ
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на лица завършили граждански училища
25.03.2018
 
Със заповед № ОХ-206 / 09.03.2018. на министъра на отбраната на Република България са обявени 62 вакантни длъжности за приемане на военна служба във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина както следва:
- за в.ф. 22980 - София - 30 длъжности
- за в.ф. 28860 - Горна Малина - 25 длъжности
- за в.ф. 32450 - Мокрен - 7 длъжности  
 
Срок за подаване на документи до 09.05.2018 г. във Военно окръжие Велико Търново.
 
Справки и информация на телефони: 062 620400;