Търгове и конкурси
ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА И МЕРИ ЗА СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА
11.04.2018