НОВИНИ
ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАЗНИКА НА ГРАДА
14.05.2018
 
Във връзка с 21 май  – ден на Светите равноапостоли Константин и Елена и празник на град Елена кметът на общината инж. Дилян Млъзев издаде заповед, с която обявява 21.05.2018 г. (понеделник) за неработен, но присъствен ден за всички служители от общинската администрация и от общинските бюджетни структури. Ръководителите на останалите бюджетни звена, след съгласуване с кмета на общината, могат да издадат съответни вътрешни заповеди за обявяване на празничния ден за неработен, но присъствен за техните служители, в случай че това не възпрепятства осъществяването на основните им функции.