Търгове и конкурси
ЗАПОВЕДИ ОТ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ПРОВЕДЕН НА 08.05.2018 Г.
13.05.2018
 
На 08.05.2018 г. от 10:00 часа в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-237/18.04.2018 г. на кмета на община Елена за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество – общинска собственост, а именно: