ОБЯВИ
Обява на министъра на отбраната на Република България
24.07.2018
 
Със заповед № ОХ-569 /06.07.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 50 вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част- в.ф. 54800 гр. София за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина .

Срок за подаване на документи до 14.09.2018 г. във Военно окръжие - Велико Търново.

Справки и информация на телефон: 062 62 04 00;