ОБЯВИ
Обявление от общинска служба по Земеделие - град Елена
08.08.2018
 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019 г. ЗА ОБЩИНА ЕЛЕНА

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. ЕЛЕНА уведомява всички собственици и ползватели на обработваеми земи на територията на общ. ЕЛЕНА, които са подали декларации и заявления по чл.37б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, че ще се проведе среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2018/2019 г. на 13.08.2018 г. от 13:30 часа в залата на община Елена /западен вход/.

НАЧАЛНИК ОСЗ
инж. Ц. КЪНЧЕВА