НОВИНИ
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
11.09.2018
 
Програма за насърчаване на доброволното спазване на данъчно-осигурителното законодателство от земеделските стопани.

Националната агенция за приходи стартира програма, насочена към насърчаване на доброволното спазване на данъчно-осигурителното законодателство от земеделските стопани. Повече информация за програмата е публикувана в сайта на община Елена и сайта „Елена в събития и факти“. Земеделските производители могат да намерят екземпляри от програмата в отдел „Местни приходи“, стая 121 в сградата на общинската администрация, и в Общинския туристически информационен център на ул. „Иларион Макариополски“ №4.

Брошура от Национална агенция по приходите