НОВИНИ
ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ
11.09.2018
 
В прикачения файл е публикувано писмо от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Дамян Илиев, съдържащо информация за собствениците на домашни свине във връзка със заболяването африканска чума по свинете. В писмото са описани мерките за предотвратяване на разпространението на вируса от засегнатите райони.

Писмо от Българска агенция по безопасност на храните с изх. № 4986-КХ от 04.09.2018 г.