НОВИНИ
На вниманието на занаятчиите и търговците на открито! Съобщение във връзка с предстоящия Празник на еленския бут (26 - 28 октомври 2018)
02.10.2018
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Във връзка с предстоящия VІI-ти Празник на еленския бут, община Елена уведомява желаещите да ползват общински терени с цел търговия със занаятчийска продукция, произведения на изкуството, промишлени и хранителни стоки, за следното:
 
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ ще се приемат в сградата на общинска администрация Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, стая 123 или на електронна поща – rrr@elena.bg до 17:30 часа на 24 октомври 2018 г. (сряда). В същия срок и след получаване на одобрение, (лично или на посочения електронен адрес), дължимата сума следва да бъде внесена на касата в община Елена или преведена по банкова сметка IBAN: BG31 UNCR 7000 8421 3787 83, BIC: UNCRBGSF, Уникредит Булбанк - клон Елена, код за вид плащане 448008. Подаването на заявление не гарантира автоматично възможността за ползване на терен - общинска собственост. Цената на квадратен метър площ се изчислява съгласно т. 6а от Приложение № 1 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги (НОАМТЦУ), а именно: до 100 кв.м. - по 5.00 лв./кв.м., а за всеки следващ кв.м. - по 3.00 лв./кв.м.
 
За продажба на хранителни продукти и напитки на открито, както и за други стоки и услуги, изискващи специален режим, заявителите следва да представят съответните разрешителни или други документи.
 
В ДНИТЕ НА ПРАЗНИКА (26 - 28 ОКТОМВРИ) заявления ще се приемат и одобряват само по изключение и при наличие на свободна търговска площ!
 
Поради ограничената търговска площ и засиления интерес към наемането й, с предимство при одобряването на заявленията ще се ползват местните търговци, както и производителите и занаятчиите, предлагащи собствена продукция (удостоверява се със съответния документ). Община Елена си запазва правото да откаже да одобри заявлението, в случай че счете предлаганите стоки и услуги за неподходящи, неестетични или несъответстващи на характера на празника, както и при недостиг на търговска площ.