ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ПРИКЛЮЧЕНСКАТА ИГРА „В ТЪРСЕНЕ НА ИЗЧЕЗНАЛИЯ БУТ – 2“
15.10.2018
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

ПРИКЛЮЧЕНСКАТА ИГРА „В ТЪРСЕНЕ НА ИЗЧЕЗНАЛИЯ БУТ – 2“

За участие се допуска всяко лице, което има подадена заявка:
- на e-mail: igrata@elena.bg в периода 15.10.2018 г. – 24.10.2018 г.
- или на хартиен носител в Община Елена, гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, стая 316 всеки работен ден в периода от 15.10.2018 г. до 24.10.2018 г.

ВАЖНО ЗА ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА!

1. „В търсене на изчезналия бут - 2“ е отборна игра със състезателен характер, като определящи за класирането са три фактора:
- Посещение на всички локации – получават се по 5 точки за всяка;
- Правилно решаване на задачите, които се получават на всяка от локациите – максималният брой точки за верен отговор е също 5;
- Вместване във времето от старта в интервала 13:00 ч. - 14:30 ч. – след този час състезанието приключва, започва обработката на резултатите, които ще имат цифрово изражение - от локация максималният брой точки е 10 (5 за намиране и 5 за верни отговори).
2. Стартът е общ за всички регистрирали се в посочения срок – в 13:00 ч. от Сцена 1, площад „Христо Ботев“.
3. Капитанът на отбора получава химикал, папка с карта, на която са маркирани локациите, и текст с насочваща информация за търсеното място.
4. Всеки отбор сам преценява в каква последователност да преминава локациите. На всяка от локациите има асистенти, които предоставят задачата за изпълнение на хартиен носител. След изпълнението капитанът предава листа с отговор/отговори и отборът продължава към друга локация, която предпочита.
5. Не се допуска използването на „електронни жокери“ – организаторите са в правото си да отстранят състезатели, които не спазват това правило.
6. Задължително е пристигането на целия отбор на всяка от локациите. За целите на играта, както и за архива на празника, ще се правят снимки - всички състезатели с подаване на заявка за участие декларират съгласие да бъдат снимани.
7. Отборите:
- могат да бъдат от 2 до 5 човека, като поне един е с навършени 18 години, при стартиране ще получат отличителни стикери
- имат свой капитан и име – информация, която подават при регистрацията
- движат се заедно, забавляват се, отнасят се приятелски към гражданите и членовете на другите отбори.
8. Победител в играта е отборът, който е спечелил най-много точки от посещение на локации и решени задачи. В случай, че има отбори с еднакви точки, в 18:00 ч. се дава допълнителна задача, която ще реши по абсолютно прозрачен начин кой е носителят на голямата награда. За всички участници в играта са предвидени приятни изненади.
9. Забранява се участието на служители от общинската администрация и от общинските бюджетни структури в община Елена, както и други, обвързани с организацията на играта, лица.
10. Между локациите няма взаимовръзка! Играта не е за скорост, а успехът в нея зависи от максималния брой преминати локации и решени задачи.
11. Забраняват се физически и/или вербални провокации спрямо организаторите, асистентите и останалите отбори. При нарушение отборът ще бъде отстранен.
12. Всеки отбор може да прекрати участието си по всяко време в случай, че не може да продължи към друга локация.
13. Даването на грешен отговор на локация не препятства продължаването на играта.
14. Отговори на загадки и игри пред асистентите се дават писмено в предоставените помощни материали, за да не са достъпни до другите състезатели.
15. Отбор, който е закъснял за получаване на материали за участие, ще се счита автоматично дисквалифициран от играта.

Играта стартира в 13:00 ч. на 27.10.2018 г. от Сцена 1 на площад „Христо Ботев“. Отбелязването на пристигане и приемането на отговори по всички локации приключва в 14:30 ч.

Организаторите запазват правото си да променят регламента до 24 часа преди започване на играта, като информация за това ще бъде публикувана на уебстраницата на Община Елена и във Фейсбук.

Въпроси относно регламента на играта можете да отправяте писмено на e-mail: igrata@elena.bg

Обявяването на резултатите и награждаването е в 18:00 ч. на Сцена 2, Градски пазар

ОЧАКВАМЕ ВИ С НЕТЪРПЕНИЕ!!!