НОВИНИ
Започна данъчната кампания за 2019 г.
12.02.2019
 
Днес в община Елена стартира данъчната кампания за 2019 година.

Сроковете за плащане на данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства нямат промяна от миналата година – до 30 юни първа вноска и до 31 октомври втора вноска. До 30 април на предплатилите за цялата 2019 г. се прави отстъпка в размер на 5%. Данъчно задължените лица могат да заплатят дължимите данъци и такси на каса в община Елена - в брой и чрез ПОС терминал, чрез банков превод по сметка на общината, в офис на „Изи пей“ АД и чрез пощенски запис.

Кметът на община Елена инж. Дилян Млъзев отново бе първия данъкоплатец в данъчната кампания за 2019 година.

Във връзка с новия начин на изчисление на данъка върху превозните средства, тази година е необходимо данъчнозадължените лица да предоставят на служителите от отдел „Местни приходи“ свидетелството за регистрация част I /голям талон/ на автомобила.

Уведомяваме всички собственици на леки и товарни автомобили до 3,5 тона, че на сайта на общината е публикуван електронен калкулатор за изчисление на размера на данък върху превозните средства за 2019 г., при въвеждане на мощност, възраст и екологична категория за конкретния автомобил.

Калкулатор данък за леки и товарни автомобили до 3.5 тона

Напомняме на всички заинтересовани лица, че община Елена, считано от 01.01.2019 г., има нова обслужваща банка – Централна Кооперативна Банка, офис Елена.

Банкова сметка и кодовете за вид плащане на местни данъци и такси

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ЕЛЕНА

IBAN: BG76CECB97908497002002
BIC: CECBBGSF

Код вид плащане:
441400 – Патентен данък
442100 - Данък недвижим имот
442300 - Данък МПС
442400 – Такса битови отпадъци
442500 - Данък придобиване на имущество
442800 - Туристически данък
448007 - Такса за административни услуги