Местни избори 2019
ЗАПОВЕД № РД.02.05-534 - места за обявяване на избирателни списъци
04.09.2019
 
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, предвид предстоящото произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.,

ОПРЕДЕЛЯМ:

1.Следните места за обявяване на избирателните списъци:
Секция № Населено място Място на обявяване на списъка
001 - Елена - Витрината на магазин – аперитив на ул. „Васил Левски” № 32
002 - Елена - Витрината на бивш хранителен магазин на ул. „Й. Й. Брадати” № 38
003 - Елена - Витрината на Клуб на пенсионера
004 - Елена - Витрината на бивш хранителен магазин на ул. „Ив. Момчилов” № 17
005 - Елена - На прозорците на сградата на общинска администрация Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24
006 - Елена - На прозорците на питейното заведение на ул. „Ив. Момчилов“ № 110
007 Свободен номер
008 Свободен номер
009 Свободен номер
010 - км. Беброво - Витрините на магазина на РПК в селото
011 - с. Блъсковци - В административната сграда на селото
012 - с. Бойковци - В магазина на селото
013 - км. Буйновци - На таблото пред читалището
014 Свободен номер
015 - с. Дрента - В административната сграда на селото
016 - км. Илаков рът - В магазина на РПК
017 - км. Каменари - В административната сграда на селото
018 - км. Константин - Във фоайето на кметството
019 - с. Костел - На табло пред сградата на читалището
020 - км. Майско - На витрината на избирателната секция
021 - с. Марян - Във фоайето на административната сграда на селото
022 - с. Мийковци - В административната сграда на селото
023 - км. Палици - Във фоайето на административната сграда на селото
024 - с. Руховци - Във фоайето на читалището
025 - с. Средни колиби - В магазина на РПК
026 - с. Тодювци - В магазина на РПК
027 - с. Чакали - В административната сграда на селото
028 - с. Гърдевци - На витрината на пощата
029 - с. Яковци - В клуба на селото

2.Избирателните списъци да се връчат на кметовете, кметските наместници и на главния и старши специалисти АОН в общинската администрация, срещу подпис – за обявяване.

Под израза „административната сграда на селото” да се разбира работните места на кметовете и кметските наместници.

Копие от заповедта да се връчи на специалистите АОН в общинската администрация – за градските секции, на кметовете на кметства и кметските наместници – за съответните населени места и предостави на Общинска избирателна комисия – Елена.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на община Елена.

/п./
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Заповед № РД.02.05-534