Местни избори 2019
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
10.09.2019
 
Списък на кметствата, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства в Община Елена

На основание Указ № 163 от 10.07.2019 г. на Президента на Република България, /обн. ДВ бр. 56/16.07.2019 г./ за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., по силата на § 153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс (ДВ, бр. 39 от 2016 г.) и Таблица на българските граждани на ГД "ГРАО" към МРРБ, към 16 юли 2019 г., в посочените кметства – Беброво, Константин и Майско ще се произведат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и кмет на Община Елена.

Община

Код

Населено място

Брой население

Елена

03054

кметство Беброво

 365

Елена

38337

кметство Константин

1206

Елена

46125

кметство Майско

1358