Структурни фондове на ЕС

Текущи проекти

15.04.2013
„Първоначално залесяване на неземеделски земи”

„Първоначално залесяване на неземеделски земи” е по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. по мярка 223. С безвъзмездна финансова помощ от близо 920 000 лв. разработката предвижда да бъдат залесени близо 1000 дка, собственост на общината. Освен увеличаване на горските територии, намаляване на риска от ерозия и подобряване на водния баланс реализацията на проекта ще доведе и до създаване на сезонна заетост на общи работници за пет години напред.

 
 

/assets/IZBORI/Parlamentarni_izbori_2017/2/baner-izbori.jpg