Текущи проекти
“Ремонт и реконструкция на обществена сграда за предоставяне на културни услуги - Народно читалище „Напредък - Елена - 1863” гр. Елена, за подобряване и обогатяване на предлаганите услуги”
11.12.2013
Проект “Ремонт и реконструкция на обществена сграда за предоставяне на културни услуги - Народно читалище „Напредък - Елена - 1863” гр. Елена, за подобряване и обогатяване на предлаганите услуги” по Оперативна програма „Развитие на селските райони”. Проектът предвижа подмяна на покрива и дограмата, ремонт на всички помещения и сцената, обзавеждане с нови столове на читалищният салон. Стойността му е в размер на 383 538 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 15 юли 2015 г.