Търгове и конкурси

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР
11.01.2018

Обява за удължаване на срока за подаване на документи за заемане на свободно работно място в Център за ранна интервенция на уврежданията
03.01.2018

ЗАПОВЕД № РД.02.05-697 Елена, 14.11.2017г.
14.11.2017

Обява за удължаване на срока за подаване на документи за заемане на свободно работно място в Център за ранна интервенция на уврежданията
07.11.2017

СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ
03.11.2017

Заповед № РД.02.05-658 от 2.11.2017 г.
02.11.2017