Заповеди

Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново
12.01.2018

Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново
03.01.2018

Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново
09.11.2017

Заповед № РД.02.05-642 от 26.10.2017 г.
31.10.2017

Заповед № РД 02.05-630 от 19.10.2017 г. - забрана за навлизането, престоя и паркирането на превозни средства и въвеждане временна организация на движението в гр. Елена за периода от 27 октомври до 29 октомври
19.10.2017

ЗАПОВЕД № РД.02.05-517 Елена, 17.08.2017 г.
17.08.2017