Заповеди

Заповед № РД.02.05-131 - за неучебни дни
28.02.2018

Заповеди за предоставяне на имоти с начин на трайно ползване "Полски път"
28.02.2018

Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново
20.02.2018

Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново
07.02.2018

Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново
12.01.2018

Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново
03.01.2018