Обявления

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
24.04.2018

Обявление № УТ.01.02-72 / 11.04.2018 г.
11.04.2018

Обявление № УТ.01.02-71 / 11.04.2018 г.
11.04.2018

Уведомление от Община Елена
05.04.2018

Уведомление от Община Елена
05.04.2018

Обявление № УТ.01.02-58 / 26.03.2018 г.
27.03.2018