Бюджет 2018

Месечен отчет 09.2018 година
17.10.2018
Месечен отчет 09.2018 година

Месечен отчет 08.2018 година
17.09.2018
Месечен отчет 08.2018 година

Месечен отчет 07.2018 година
16.08.2018
Месечен отчет 07.2018 година

Тримесечен отчет към 30.06.2018 г.
24.07.2018
  Тримесечен отчет към 30.06.2018 г. - бюджет   Тримесечен отчет към 30.06.2018 г. - СЕС И К33   Тримесечен отчет касово изпълнение към 30.06.2018 г.   Обяснителни записки към 30.06.2018 г.

Месечен отчет 06.2018 година
10.07.2018
  Месечен отчет 06.2018 година

Месечен отчет 05.2018 година
14.06.2018