Съобщения за местни данъци итакси

Списък на длъжници 20.07.2018 година
20.07.2018

Списък на длъжници 25.04.2018 година
25.04.2018

Списък на длъжници 06.02.2018 година
05.02.2018