Икономика


Икономиката на община Елена претърпя сериозни изменения в резултат на дълбоките политико-икономически промени в България в края на миналия и в началото на този век.  В момента в община Елена работят няколко фирми с традиционни за района производства - млекопреработване, производство на ремаркета и възли и детайли за тях, дърводобив и дървопреработване, шивашка промишленост, месопреработка и производство на колбаси и местни деликатеси. Останалата част от местната икономика е съсредоточена предимно в търговията и предлагането на услуги, като в последните години силно развитие получи туризмът и свързаните с него дейности и услуги.  
В общината функционират 7 общински дружества: МБАЛ „Д-р Д. Моллов” ЕООД /в ликвидация/, „Балкан” ЕООД /в ликвидация/, „Буковец” ЕООД, „Елена автотранспорт” ЕООД,  „Хоспис Елена” ООД, „Общински имоти-Елена” ЕООД /в ликвидация/ и „Еленски балкан” ООД. Част от тях в момента са в процес на преструктуриране.
Перспективите пред общинската икономика са свързани със запазване и развитие на традиционните дейности и услуги и модернизиране на съществуващите производствени мощности.