Селско стопанство
Селскостопанският фонд на община Елена е 277  889 декара, от които 49 600 декара са обработваема земя. Трайните насаждения заемат 3 694 декара.
В близкото минало обработваемите площи, засети със зърнени култури са били 30 000 декара, от които с есенници около 5000 декара. Отглеждали са се около 24 000 овце и 2000 глави едър рогат добитък. В момента частните стопани в еленския регион отглеждат около 1 741 крави, 10 200 овце, 1 800 кози, 640 свине, 11 300 птици. Добре е развито пчеларството - над 3 286 пчелни семейства. В общината е поставено началото на екологично пчеларство и еленският пчелен мед е търсен в цялата страна.
Изнасят се главно култивирани и диворастящи билки и гъби.
Годишно се засяват около 2 500 декара пшеница, 230 декара ечемик и 20 дка тритикале.
На територията на Община Елена съществува фирма „Сортоизпитване - Елена” ООД за производство на разсад арония (Aronia melanocarpa), плод арония, селскостопански консултации и сортоизпитване. Фирмата произвежда вино от арония, в което са съхранени ароматът и лечебните свойства на плода. „Сортоизпитване - Елена” ООД е лицензиран производител на арония и благодарение на разсада, който се произвежда, тя пуска повече корени по българските земи. По лабораторен начин се произвежда посадъчен материал от тайбери – шотлански хибрид между капина, малина и стевия.