Структура

Кметства и кметски наместници
Кмет на кметство Беброво
Николай Емилов Колев    
тел: 06152 / 2345

Кметски наместник Блъсковци 
   
Катя Стоянова Цветкова    
06151 / 6696

Кметски наместник Бойковци   
Севжан Алиева Османова 
06152 / 2548

Кмет на кметство Буйновци
    
Стефан Любчев Котуков    
06154 / 2220

Кметски наместник Гърдевци   
Стефка Драганова Христова   
06158 / 2319

Кметски наместник Дрента   
Георги Николов Георгиев
06151 / 8570

Кмет на кметство Илаков рът    
Йордан Петков Йорданов
06151 / 5752

Кмет на кметство Каменари   
Стела Венциславова Михайлова
06152 / 2570

Кмет на кметство Константин    
Стоян Симеонов Комитов
06155 / 2626

Кметски наместник Костел
   
Донка Александрова Златева 
06150 / 3342

Кмет на кметство Майско 
  
Зоя Андонова Ангелова   
06155 / 2253

Кметски наместник Марян   
Сийка Кирилова Николова   
06150 / 3565

Кметски наместник Мийковци    
Евгения Христова Кандева   
06151 / 8456

Кмет на кметство Палици   
Стефан Кирилов Иванов
06152 / 2373

Кметски наместник Руховци    
Стоян Сотиров Вараджаков   
06151 / 5724

Кметски наместник Средни колиби  
Снежана Димитрова Стоянова
06158 / 2263

Кметски наместник Тодювци    
Росица Недялкова Стефанова    
06151 / 8061

Кметски наместник Чакали   
Силвия Димитрова Йорданова   
06150 / 3341

Кметски наместник Яковци    
Румен Иванов Стойков
06151 / 5712