ПОЕТИЧЕН СПЕКТАКЪЛ ЗА МИНА В ЕЛЕНА С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО КЪМ ПУБЛИКАТА
20.03.2018

НЕМСКИ ДАРИТЕЛИ ПОСЕТИХА ЕЛЕНА
19.03.2018

В ЕЛЕНСКИЯ БАЛКАН ДОЛЕТЯХА ЩЪРКЕЛИТЕ
16.03.2018

СЪОБЩЕНИЕ
16.03.2018

ГРАД ЕЛЕНА Е ДОМАКИН НА ПРАЗНИКА „БАЛКАНЪТ ПЕЕ И РАЗКАЗВА“
15.03.2018

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ
28.02.2018

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
28.11.2017

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ
31.10.2017

Приключенска игра По следите на изчезналия бут
16.10.2017

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ OKTOМВРИ
28.09.2017

Относно: Отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за опазване на обществения ред в община Елена.
21.02.2018

Относно: Изменения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
09.02.2018

Относно: Приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Елена
01.02.2018

Относно: Изменение в Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ
31.01.2018

Относно: Отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за опазване на обществения ред в община Елена.
18.12.2017

Курсове по "Начална военна подготовка" организирани от Министерството на отбраната
22.01.2018

Обява за провеждане на курс по "Начална военна подготовка"
03.01.2018

ОБЯВА ОТ КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
19.12.2017

Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност
20.11.2017

Обява за провеждане на конкурс за сержанти във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево
20.11.2017