КМЕТОВЕТЕ НА ЕЛЕНА И МЕДЖИДИЯ ПОДПИСАХА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ
20.09.2018
Кметът на община Елена инж. Дилян Млъзев и кметът на румънската община Меджидия Валентин Врабие подписаха договор за финансиране от Европейския фонд за регионално развитие на проект „Култура във вечността“. На подписването в гр. Кълъраш присъстваха и експерти от двете общини, които ще отговарят за управлението на партньорския проект. Той се осъществява по програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България 2014-2020 г.“ със срок на изпълнение три години. За община Елена, водеща по проекта, са заложени дейности за възстановяване на старото училище в центъра на града, изгоряло до основи преди 33 години, и превръщането му в художествена галерия с информационен център. Външният вид...

Честване 140 години от основаването на село Константин
20.09.2018

ВСЕКИ ПЪРВОКЛАСНИК С КНИЖКА ОТ КМЕТА НА ЕЛЕНА
17.09.2018

ТРИ БИБЛИОТЕКИ В ОБЩИНА ЕЛЕНА ДОПЪЛВАТ ФОНДА СИ ПО ПРОГРАМА
13.09.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
11.09.2018

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
04.09.2018
  1 – 2 септември Общински детски турнир за купата на град Елена Начало: 1 септември,10:00 часа Финал: 2 септември, 12:30 часа стадион „Чумерна“ 8 септември III планинско бягане х. „Буковец“ – х. „Чумерна“ Старт на състезанието: 12:00 часа, х. „Буковец“ Финал: х. „Чумерна“ 14 септември „Българската книга на живота“ Презентация на Николай Увалиев 17:30 часа, Къща музей „Ил. Макариополски“ Кампания „Избирам живот без дрога“ Гост СЛАВИН СЛАВЧЕВ 19:00 часа, пл. „Хр. Ботев“ 17 септември Откриване на учебната 2018/2019 година гр. Елена 09:30 часа ДГ„Радост“ 10:00 часа, СУ „Ив. Н. Момчилов“ 10:30 часа, НУ „Ил. Макариополски“ с. Константин 9:30 часа, ОУ „Отец Паисий“ 10:00 часа, ДГ „Щастливо детство“ с. Майско 9:30 часа, ОУ „Отец Паисий“ 10:00 часа, ДГ „Приказен свят“ с. Беброво 9:30 часа, ОУ „Христо Ботев“ 10:00 часа, ДГ...

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ
02.08.2018

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ
02.07.2018

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ
30.05.2018

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ
26.04.2018

Относно: Отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Елена
20.07.2018
    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   След извършен анализ от страна на общинска администрация бе установено, че немалка част от разпоредбите на Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Елена противоречат на разпоредби от по-висок ранг. Налице се законови промени, които правят наредбата неприложима и незаконосъобразна. Същевременно, обществените отношения, които обхваща вече са уредени в нормативни актове от по-висок ранг. Поради това следва действащата Наредбата да бъде отменена и приета нова, кореспондираща с националното законодателство, уреждаща адекватно обществените отношения. Със Заповед № РД.02.05-226 от 16.04.2018 г. съм определил комисия от експерти и заинтересовани лица, които да изготвят нов проект на...

Относно: Отмяна на действащия и приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Елена
20.07.2018

Относно: Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена
18.06.2018

Относно: Изменения в Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища
18.06.2018

Относно: Изменение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена
18.05.2018

Обява на министъра на отбраната на Република България
20.09.2018
Със заповед № ОХ-697 / 22.08.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 28 войнишки длъжности за приемане на военна служба в 68 бригада Специални сили (военно формирование 32990) - гарнизон Пловдив на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или чужбина. Срок за подаване на документи до 09.11.2018 г. във Военно окръжие Велико Търново. Справки и информация на телефон: 062 / 62 04 00Заповед № ОХ-697

Районната служба “Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. Елена обявява конкурс за 2 свободни места за пожарникари.
10.08.2018

ЗАПОВЕД № РД-02-816/03.08.2018 Г. НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
08.08.2018

Обявление от общинска служба по Земеделие - град Елена
08.08.2018

Обява от общинска служба по Земеделие - град Елена
06.08.2018