СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ХОТЕЛИЕРСТВО В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА
23.07.2019
  На основание чл.116 от Закона за туризма и във връзка с разработената и внедрена от Министерството на туризма Единна система за туристическа информация /ЕСТИ/, община Елена Ви уведомява, че в срок до 30 септември 2019 г. лицата, извършващи туристическа дейност трябва да се регистрират на https://esti.tourism.government.bg Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма: тук. За улеснение на хотелиерския бранш, Министерството на туризма осигурява възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ. Адресът на тестовата система е: https://estitest.tourism.government.bg. Подадените в тестова среда данни не ангажират по никакъв начин хотелиерите и администрацията – не се считат за валидни по отношение...

МЕДЕНА СЕДЯНКА ПО ЕЛЕНСКИ
23.07.2019

Мобилбокс – футболна и здравословна академия
22.07.2019

ОБЩИНА ЕЛЕНА С ОТЛИЧИЕ!
19.07.2019

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕ
18.07.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ
27.06.2019
  3 юли Откриване на Детска лятна академия 10:00 часа, стадион „Чумерна“ 7 юли Празник на „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“ 10:00 часа, площад „Христо Ботев“ 13 юли Пети празник на шарената черга, народния бит и старите занаяти 10:00 часа, с. Блъсковци 13 - 14 юли Открит турнир по тенис на корт 13 юли, 9:00 часа – откриване 14 юли, 12:00 часа – финал игрището за тенис на корт до стадион „Чумерна“ 20 юли Традиционно поклонение на Къпиновския манастир с курбан за здраве • Пешеходен поход • Велопоход • Извозване с автобусен транспорт 27 юли Участие в традиционното преплуване на река Дунав при град Свищов 5:00 часа, тръгване от автогара Елена – с. Руховци – гр. Свищов 27 - 28 юли Шести...

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ
31.05.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ
30.04.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ
29.03.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2019
28.02.2019

Относно: Отмяна на действащата към момента Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена и приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена
17.06.2019
Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на нова наредба на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена Относно: Отмяна на действащата към момента Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена и приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,След извършена служебна проверка, бе установено, че са настъпили...

Относно: Изменения в Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Елена
17.06.2019

Относно: Изменения в Наредба за управление на горските територии, собственост на община Елена
17.06.2019

Относно: Отмяна на Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии
19.03.2019

Относно: Изменения в Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена
21.02.2019

Заповед на Министъра на отбраната
04.04.2019
Със заповед № ОХ-307 / 27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 42 войнишки длъжности за приемане на военна служба в 68 бригада „Специални сили” – военно формирование 32990 в гарнизон Пловдив на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. Срокът за подаване на документи е до 18.06.2019 г. във Военно окръжие Велико Търново. Справки и информация на телефон: 062 620400Обява по Заповед № ОХ-307 Приложение 1

Заповед на Министъра на отбраната
27.03.2019

Заповед на Министъра на отбраната
20.03.2019

Заповед на Министъра на отбраната
27.02.2019

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ 2019 г.
02.01.2019