ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА СВЕТЛИТЕ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ
25.04.2019
  СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ, УВАЖАЕМИ ГОСТИ, В навечерието на най-светлия християнски празник - Великден -сърдечно Ви поздравявам и отправям своите благопожелания. Възкресение Христово олицетворява тържеството на живота, доброто и любовта към ближния. Великденските празници винаги ни вълнуват със силата на вярата, изпълнени са с надежда, носят радост на малки и големи и се превръщат в празници на душата. В очакване на великото тайнство на Възкресението, отправяме своите молитви за здраве и спасение, търсим Божието благословение за себе си, за семействата си, за народа ни. Нека в дните на смирение и радост да запазим всичко онова, което е чисто, светло и достойно за човека, градивно и...

ЗА ДЕСЕТ ГОДИНА ХОСПИСЪТ В ЕЛЕНА Е ПРИЕЛ 600 БОЛНИ И ВЪЗРАСТНИ
25.04.2019

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО
24.04.2019

ДЕСЕТ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ЕЛЕНЧАНИ СА ДЕПУТАТИ В УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ
23.04.2019

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ В ЕЛЕНА
19.04.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ
29.03.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2019
28.02.2019

СЪБИТИЯ В ОБЩИНА ЕЛЕНА ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
14.02.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
28.11.2018

ПРИКЛЮЧЕНСКАТА ИГРА „В ТЪРСЕНЕ НА ИЗЧЕЗНАЛИЯ БУТ – 2“
15.10.2018

Относно: Отмяна на Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии
19.03.2019
Публикуваме на Вашето внимание мотиви за отмяна на Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии, приета с Решение №104/01.12.2010 г. на Общински съвет Елена. Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по отмяната на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена Относно: Отмяна на Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Действащата към този момент наредба за...

Относно: Изменения в Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена
21.02.2019

Относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
18.01.2019

Относно: Изменения в Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища
07.01.2019

Относно: Изменения в Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена
17.12.2018

Заповед на Министъра на отбраната
04.04.2019
Със заповед № ОХ-307 / 27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 42 войнишки длъжности за приемане на военна служба в 68 бригада „Специални сили” – военно формирование 32990 в гарнизон Пловдив на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. Срокът за подаване на документи е до 18.06.2019 г. във Военно окръжие Велико Търново. Справки и информация на телефон: 062 620400Обява по Заповед № ОХ-307 Приложение 1

Заповед на Министъра на отбраната
27.03.2019

Заповед на Министъра на отбраната
20.03.2019

Заповед на Министъра на отбраната
27.02.2019

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ 2019 г.
02.01.2019