ВСЕКИ ПЪРВОКЛАСНИК С КНИЖКА ОТ КМЕТА НА ЕЛЕНА
17.09.2018
  В петте училища и петте детски градини в община Елена първият учебен ден бе открит с празнична програма. Представители на общината участваха в тържествата и поздравиха ученици, учители и родители с новата учебна година. Развълнувани и нетърпеливи, прекрачиха училищния праг 57 първокласници. Те получиха за подарък книжка със специално послание от кмета на общината инж.Дилян Млъзев и пожелание за здраве, упоритост, любознателност и много нови приятели в училище. Той участва в откриването на учебната година в Детска градина „Радост“ и двете училища в града – НУ „Иларион Макариополски“ и СУ „Иван Момчилов“, където лично връчи на децата книжките с приказки...

ТРИ БИБЛИОТЕКИ В ОБЩИНА ЕЛЕНА ДОПЪЛВАТ ФОНДА СИ ПО ПРОГРАМА
13.09.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
11.09.2018

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ
11.09.2018

ОБЩИНА ЕЛЕНА СЕ ВКЛЮЧВА В КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“
10.09.2018

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
04.09.2018
  1 – 2 септември Общински детски турнир за купата на град Елена Начало: 1 септември,10:00 часа Финал: 2 септември, 12:30 часа стадион „Чумерна“ 8 септември III планинско бягане х. „Буковец“ – х. „Чумерна“ Старт на състезанието: 12:00 часа, х. „Буковец“ Финал: х. „Чумерна“ 14 септември „Българската книга на живота“ Презентация на Николай Увалиев 17:30 часа, Къща музей „Ил. Макариополски“ Кампания „Избирам живот без дрога“ Гост СЛАВИН СЛАВЧЕВ 19:00 часа, пл. „Хр. Ботев“ 17 септември Откриване на учебната 2018/2019 година гр. Елена 09:30 часа ДГ„Радост“ 10:00 часа, СУ „Ив. Н. Момчилов“ 10:30 часа, НУ „Ил. Макариополски“ с. Константин 9:30 часа, ОУ „Отец Паисий“ 10:00 часа, ДГ „Щастливо детство“ с. Майско 9:30 часа, ОУ „Отец Паисий“ 10:00 часа, ДГ „Приказен свят“ с. Беброво 9:30 часа, ОУ „Христо Ботев“ 10:00 часа, ДГ...

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ
02.08.2018

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ
02.07.2018

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ
30.05.2018

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ
26.04.2018

Относно: Отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Елена
20.07.2018
    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   След извършен анализ от страна на общинска администрация бе установено, че немалка част от разпоредбите на Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Елена противоречат на разпоредби от по-висок ранг. Налице се законови промени, които правят наредбата неприложима и незаконосъобразна. Същевременно, обществените отношения, които обхваща вече са уредени в нормативни актове от по-висок ранг. Поради това следва действащата Наредбата да бъде отменена и приета нова, кореспондираща с националното законодателство, уреждаща адекватно обществените отношения. Със Заповед № РД.02.05-226 от 16.04.2018 г. съм определил комисия от експерти и заинтересовани лица, които да изготвят нов проект на...

Относно: Отмяна на действащия и приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Елена
20.07.2018

Относно: Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена
18.06.2018

Относно: Изменения в Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища
18.06.2018

Относно: Изменение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена
18.05.2018

Районната служба “Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. Елена обявява конкурс за 2 свободни места за пожарникари.
10.08.2018
  Документи се подават в отдел “Човешки ресурси” на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Велико Търново, всеки работен ден от 09.00 до 12.00 ч., на адрес: гр. Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ № 24, телефон за връзка – 062/662-110/. Крайния срок за подава на документите е 31.08.2018 година. Към кандидатите има куп изисквания : - да не са по-възрастни от 40 години към датата на обявяване на конкурса; - да имат средно образование; - да притежават свидетелство за управление на МПС – категория С и да не е лишавано от право да управлява моторно превозно средство за нарушение на Закона за движение...

ЗАПОВЕД № РД-02-816/03.08.2018 Г. НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
08.08.2018

Обявление от общинска служба по Земеделие - град Елена
08.08.2018

Обява от общинска служба по Земеделие - град Елена
06.08.2018

Обява на министъра на отбраната на Република България
24.07.2018