ДА НИ Е ЧЕСТИТ СВЕТЛИЯТ ПРАЗНИК 24 МАЙ!
24.05.2019
  УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, ПРОСВЕТНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, МИЛИ ДЕЦА, УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, За мен е чест да Ви поздравя с Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Всяка година най-българският празник идва с блясъка на своята тържественост и с възрожденския си дух. 24 май ни дава усещането за общност и самочувствие, обединява ни около езика, писмеността и увереността ни като народ с принос за европейската цивилизация. Делото на светите братя Кирил и Методий е велико, защото е съхранило нацията в трудни времена. На този ден всички българи, където и да сме по света, пеем химна в тяхна прослава, станал символ...

Вечер, посветена на Стоян Михайловски
23.05.2019

"Знание.бг" репортаж за Даскалоливницата
23.05.2019

ЮБИЛЕЙНА ТРОФЕЙНА ИЗЛОЖБА ОТКРИХА В ЕЛЕНА ЗА ПРАЗНИКА НА ГРАДА
22.05.2019

Събитията до края на месец май
22.05.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ
30.04.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ
29.03.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2019
28.02.2019

СЪБИТИЯ В ОБЩИНА ЕЛЕНА ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
14.02.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
28.11.2018

Относно: Отмяна на Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии
19.03.2019
Публикуваме на Вашето внимание мотиви за отмяна на Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии, приета с Решение №104/01.12.2010 г. на Общински съвет Елена. Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по отмяната на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена Относно: Отмяна на Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Действащата към този момент наредба за...

Относно: Изменения в Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена
21.02.2019

Относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
18.01.2019

Относно: Изменения в Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища
07.01.2019

Относно: Изменения в Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена
17.12.2018

Заповед на Министъра на отбраната
04.04.2019
Със заповед № ОХ-307 / 27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 42 войнишки длъжности за приемане на военна служба в 68 бригада „Специални сили” – военно формирование 32990 в гарнизон Пловдив на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. Срокът за подаване на документи е до 18.06.2019 г. във Военно окръжие Велико Търново. Справки и информация на телефон: 062 620400Обява по Заповед № ОХ-307 Приложение 1

Заповед на Министъра на отбраната
27.03.2019

Заповед на Министъра на отбраната
20.03.2019

Заповед на Министъра на отбраната
27.02.2019

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ 2019 г.
02.01.2019