ЗА ПРАЗНИКА НА ЕЛЕНСКИЯ БУТ СЕ ВЪВЕЖДА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
15.11.2019
  Със заповед на кмета на общината се въвежда временна организация на движението в събота и неделя и ползването на паркингите в града през трите дни на празника. Сформирани са екипи, които да подпомагат движението и да ориентират водачите на МПС, за да няма струпвания и задръствания, и неприятни ситуации. Организаторите пожелават на еленчани и техните скъпи гости пъстър, весел и вкусен празник, с много настроение и чудесни мигове с богатата празнична програма.Заповед № РД.02.05-711

Съобщение за провеждане на открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация.
13.11.2019

ОТКРИТ ТУРНИР ПО ДЖУДО ЗА МОМЧЕТА В ЕЛЕНА
12.11.2019

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА ЕЛЕНСКИЯ БУТ
11.11.2019

ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА ДВАМА МИТРОПОЛИТИ, РОДЕНИ В ЕЛЕНА
11.11.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ
31.10.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
30.09.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
29.08.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ
02.08.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ
27.06.2019

Относно: Приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
08.11.2019
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е От г-н Стоян Николаев Златев - Председател на Временна комисия за подготовка на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Относно: Приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, След утвърждаване на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, изработен от Временната комисия за подготовка на проект за Правилник за организацията...

Относно: Отмяна на действащата към момента Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена и приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена
17.06.2019

Относно: Изменения в Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Елена
17.06.2019

Относно: Изменения в Наредба за управление на горските територии, собственост на община Елена
17.06.2019

Относно: Отмяна на Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии
19.03.2019

ОБЯВА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ЕЛЕНА
14.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ, ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 г. ЗА ОБЩИНА ЕЛЕНА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. Елена уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи на територията на общ. Елена, които са подали заявления по чл.37ж, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, че ще се проведе среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на пасища, мери, ливади за стопанската 2019/2020 г. на 18.11.2018г. от 10,30 часа в Общинска служба по земеделие – гр. Елена. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР....

Конкурс за длъжности в 68-ма бригада,”Специални сили”за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
21.08.2019

Конкурс за длъжности в Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
21.08.2019

ОБЯВА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ЕЛЕНА
16.08.2019

ОБЯВА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ЕЛЕНА
05.08.2019

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО OT 24.10. ДО 08.11.2019 ГОДИНА
14.10.2019
Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и Горна Оряховица уведомява своите клиенти, че: В периода 24.10.2019 - 08.11.2019 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Елена – с. Килъжевци, с. Руховци, с. Христовци, с. Илаков рът, с. Хъневци, с. Лазарци, с. Велковци, с. Нешевци, с. Марян, с. Долни марян, с. Ганев дол, с. Кринковци, с. Босевци, с. Чакали, с. Граматици, с. Костел, с. Колари, с. Валето, с. Давери, с. Палици, с. Горска, с. Петковци, с. Попрусевци, с. Бялковци, с. Беброво, с....

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО НА 23.10.2019 ГОДИНА
10.10.2019

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО НА 08 и 09.10.2019 ГОДИНА
18.09.2019

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО НА ОТ 12 ДО 17 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА
26.08.2019

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО НА 09.09.2019 ГОДИНА
20.08.2019