ДОМАШНИТЕ ЛЮБИМЦИ БЯХА АТРАКЦИЯТА НА ПРОЛЕТНИЯ ПРАЗНИК
22.03.2019
  Пъстър пролетен празник сътвориха децата от Центъра за подкрепа за личностно развитие. Най-малките негови възпитаници – малчуганите от вокалната група поздравиха децата и техните родители с песни и стихчета. „С дъх на пролет“ бе темата на рисунките и състезанието за аранжиране на цветя, в което победител стана осемгодишният Александър Кожухаров. Второ място също спечели момче – Иван Иванов. Изложбата на домашни любимци бе най-забавната и атрактивна част на празника. Кученца, котки, рибки, даже и декоративно зайче участваха в надпреварата, а техните малки стопани трябваше да ги представят на журито и да разкажат как се грижат за тях. Децата от малки...

РИБОЛОВЕН ТУРНИР НА ЯЗОВИР „ПАЛИЦИ“ В ЕЛЕНСКИЯ БАЛКАН
20.03.2019

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА
19.03.2019

КОНКУРС ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА КНИГОИЗДАВАНЕТО И КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2019 ГОДИНА
18.03.2019

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ИНЖ. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ Е НОМИНИРАН ЗА КМЕТ НА МЕСЕЦ МАРТ
16.03.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2019
28.02.2019
  3 март Честване на Трети март, национален празник на Република България 10:30 часа, пл. „Христо Ботев“ – Празнична програма 11:30 часа – Включване в националната инициатива „Пробуждане с хоро“ 15 март 17:00 часа, зала 101 - Представяне на книгата „Босоногата кралица“ от Юлия Пискулийска 19:00 часа, НЧ „Напредък-Елена-1863“ – НЧ „Светлина-1872“ с. Кортен гостува с комедията „НАШЕНЦИ ОТ НАШЕ СЕЛО“ по разкази на Чудомир 16 март Тодоровден в село Константин – традиционни конни състезания 9:30 часа – Откриване на площада пред НЧ „Искра-1900“ с. Константин 18 март 18:30 часа, НЧ „Напредък-Елена-1863“ - „В часа на синята мъгла”, театрална постановка от Нов театър НДК 20 март 16:00 часа, Общностен център – Детски пролетен празник на ЦПЛР 27 март 18:00 часа,...

СЪБИТИЯ В ОБЩИНА ЕЛЕНА ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
14.02.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
28.11.2018

ПРИКЛЮЧЕНСКАТА ИГРА „В ТЪРСЕНЕ НА ИЗЧЕЗНАЛИЯ БУТ – 2“
15.10.2018

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
28.09.2018

Относно: Отмяна на Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии
19.03.2019
Публикуваме на Вашето внимание мотиви за отмяна на Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии, приета с Решение №104/01.12.2010 г. на Общински съвет Елена. Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по отмяната на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена Относно: Отмяна на Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Действащата към този момент наредба за...

Относно: Изменения в Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена
21.02.2019

Относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
18.01.2019

Относно: Изменения в Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища
07.01.2019

Относно: Изменения в Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена
17.12.2018

Заповед на Министъра на отбраната
20.03.2019
Със заповед № ОХ-253 / 11.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования от Военноморските силите на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. Срок за подаване на документи до 25.04.2019 г. във Военно окръжие Велико Търново. Справки и информация на телефон: 062 620400Заповед № ОХ-253

Заповед на Министъра на отбраната
27.02.2019

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ 2019 г.
02.01.2019

Обява на министъра на отбраната на Република България
24.10.2018

Обява на министъра на отбраната на Република България
24.09.2018