Автобусни разписания

За град Елена

Тръгващи от

Час на тръгване

Час на пристигане

Велико Търново

8:00, 12:15, 13:00, 15:00***, 17:15, 18:30

9:30, 13:15, 14:25, 15:45, 18:15, 19:30

 

Горна Оряховица

7:00,11:30,14:30,17:30

8:10,12:40,15:40,18:40

 

От град Елена

Заминаващи за

Час на тръгване

Час на пристигане

Велико Търново

6:30, 8:10, 8:40, 9:10, 14:00, 17:15

7:15,  9:10, 9:25, 10:30, 15:00, 18:20

Горна Оряховица

7:00,11:30,14:30,17:30

8:10,12:40,15:40,18:40

Беброво, Константин, Майско

7:00***,8:30**,12:00***, 14:20***,16:25***,17:30***

7:50, 9:10, 12:55,

14:55, 16:50, 18:10

Бадевци

7:30*, 14:30*

8:20, 15:10

Бойковци

5:15*, 17:15*

5:50, 17:50

Буйновци, Ил. рът

14:15***

14:35

Дрента

14:30^^,17:30^

15:15, 18:15

Илаков рът

6:20***, 7:45* ,14:15*, 15:00^^, 17:15*

6:45, 8:30, 14:50, 15:40, 17:50

Каменари

5:30***, 17:15***

6:10,18:00

Мийковци

7:45* ,14:15*, 15:00^^, 17:15*

8:30, 14:50, 15:40, 17:50

Средни колиби, Блъсковци

7:30***, 14:30***

8:10, 15:00

 

*- петък

**- събота и неделя

***- без събота и неделя

 

 

^^- неделя

 

 

Автогара Елена

ул. „Стоян Михайловски”36

e-mail: elena.transport@mail.bg

телефон: 0882 65 40 51, 06151/25-00

GPS: 42.92969,25.882812