Избори за Европейски Парламент 2019

Избирателни списъци - част 2
25.04.2019
Избирателни списъци - част 2

ЗАПОВЕД № РД.02.05 - 237 - места за предизборни събрания и митинги
23.04.2019
  На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 181, ал. ал. 1 и 3 от Изборния кодекс, чл. 8, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., с цел създаване на ред, синхрон и равнопоставеност при провеждане на предизборните събрания и митинги, ОПРЕДЕЛЯМ: 1. СЛЕДНИТЕ места за предизборни събрания: 1.1. в град ЕЛЕНА: Народно читалище “Напредък - Елена - 1863”. 1.2. в кметствата и населените места: Читалището или Клуба на съответното село. 2. СЛЕДНИТЕ места за предизборни митинги: 2.1. в град Елена:...

ЗАПОВЕД № РД.02.05 - 236 - местата за поставяне на агитационни материали
23.04.2019
  На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 181, ал. 3 от Изборния кодекс, в изпълнение на Решение № 82-ЕП/07.04.2019 г. на ЦИК и във връзка с предстоящото произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., НАРЕЖДАМ: І. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава. Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10...

Съобщение за подаване на заявления за гласуване в избори за членове на европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
15.04.2019
  Във връзка с насрочените на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, в сградата на Община Елена, по електронен път на следния e-mail: grao@elena.bg ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва: В периода от 15.04.2017 г. до 11.05.2019 г., до 17,00 ч. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано собственоръчно до...

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА СВИКВА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СИК
15.04.2019
  Във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и в изпълнение на разпоредбите на чл. 91 от Изборния кодекс КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА СВИКВА КОНСУЛТАЦИИ за съставяне на Секционни избирателни комисии (СИК) с партиите и коалициите, които са парламентарно представени в 44-то НС, и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. Консултациите ще се проведат на 17 април 2019 г. (сряда) от 11.00 часа в зала 211 (Заседателна зала) в сградата на общинската администрация в...

Покана до представителите на политически партии и коалиции
12.04.2019
  изх. № РД.05.02 - 1 /12.04.2019 г.  ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА:  ПАРТИЯ „ГЕРБ” КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ ПАРТИЯ „ДПС” ПАРТИЯ „ВОЛЯ” КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“  ПОКАНА  за провеждане на консултации за съставяне на Секционни избирателни комисии (СИК) с партиите и коалициите, които са парламентарно представени в 44-то НС, и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май...