Избори за Народно събрание 2017

ЗАПОВЕД № РД.02.05 - 203 гр. Елена, 20.03.2017 г. - Забрана за продажба на алкохолни напитки
20.03.2017
На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс, с цел осигуряване на нормална обстановка по време на  произвеждането на избори за народни представители на 26 март 2017 г.,     РАЗПОРЕЖДАМ:    1. ЗАБРАНЯВАМ ПРОДАЖБАТА на алкохолни напитки в магазини, заведения за хранене и питейни заведения, както и употребата им на обществени места в продължение на целия изборен ден - от 00:00 часа  до 24:00 часа на 26 март 2017 г. (неделя). 2. ЗАБРАНЯВАМ ПРОВЕЖДАНЕТО на всякакви масови прояви, създаващи предпоставки...

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
15.03.2017
Списък заличени лица

Електронни заявление за Избори за Народно събрание 2017 г.
01.03.2017
Електронни услуги Избори за Народно събрание 2017 г.

ЗАПОВЕД № РД.02.05 - 122 гр. Елена, 15.02.2017 г. - места за предизборни събрания
15.02.2017
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 181, ал. ал. 1 и 3 от Изборния кодекс, чл. 8, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 26 март 2017 г., с цел създаване на ред, синхрон и равнопоставеност при провеждане на предизборните събрания и митинги,  ОПРЕДЕЛЯМ: 1. СЛЕДНИТЕ места за предизборни събрания: 1.1. в град ЕЛЕНА: Народно читалище “Напредък - Елена - 1863”.     1.2. в кметствата и населените места: Читалището или Клуба на съответното село.     2. СЛЕДНИТЕ места за предизборни митинги: 2.1. в град Елена: площад “Христо...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-121 гр. Елена, 15.02.2017 г. - места за поставяне на агитационни материали
14.02.2017
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 181-186 от Изборния кодекс, във връзка с предстоящото произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.,   НАРЕЖДАМ:  І. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава. Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ...

Цени за партии, коалиции и инициативни комитети, които ще публикуват предизборни материали в общинския вестник Еленска трибуна
13.02.2017
„ЕЛЕНСКИ БАЛКАН“ООД гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“№24, 06151 6331 ЗАПОВЕД №1 07.02.2017 г. Във връзка с изпълнение на чл.187 от Изборния кодекс за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. ОПРЕДЕЛЯМ: ЦЕНИ за партии, коалиции и инициативни комитети, които ще публикуват предизборни материали в общинския вестник „Еленска трибуна“, както следва: 1. За една вестникарска страница/пълноцветно/ - таблоиден формат – 500 лв. 2. За ½  вестникарска страница/пълноцветно/ - таблоиден формат – 250 лв. 3. За ¼ вестникарска страница/пълноцветно/ - таблоиден формат – 125 лв. 4. За една вестникарска страница/черно-бяло/ - таблоиден формат – 250 лв. 5. За ½  вестникарска страница/черно-бяло/ - таблоиден формат...