Важни телефони
Код за автоматично избиране от цялата страна - 06151

Наименование

Телефон



Автогара Елена

25-00, 0882654051



Община Елена

62-61, 61-43



Общински туристически информационен център

74-30



Архиерейско наместничество

0894 353543



Бюро по труда

52-48



Вестник „Еленска трибуна”

60-33



ВиК-Йовковци

54-56



Градска библиотека

64-51



Целодневна детска градина „Радост”

64-36



Детска педагогическа стая

61-77



Детска ясла

63-74



Дирекция "Социално подпомагане"

63-59, 68-52



Териториално поделение Държавно горско стопанство Буйновци

66-80



Териториално поделение Държавно горско стопанство Елена

62-12



„ЕНЕРГО-ПРО-мрежи” АД

070016161



ЖП гара Горна Оряховица

0618/26-118



Музеен комплекс "Даскалоливницата"

61-29



Къща музей "Иларион Макариополски"

53-14



Общинска служба ”Земеделие”

64-43



Общински съвет - Елена

65-57



Подстанция

63-53



Пътна помощ

0878966216-Пашов

0878419558-Славов



Районен съд

62-53 -деловодство



Районна пощенска станция

65-90, 61-68



Районна прокуратура

61-94



Районна служба "ПБЗН"

64-21; 62-11



Районно управление „Полиция”

61-77



СОУ "Иван Момчилов”

62-50



НУ „Иларион Макариополски”

62-47



ТД "Чумерна-1901"- гр. Елена

0896 693169

 

 

Читалище "Напредък-Елена-1863"

70-83