Важни телефони
Код за автоматично избиране от цялата страна - 06151

Наименование

ТелефонАвтогара Елена

25-00, 0882654051Община Елена

62-61, 61-43Общински туристически информационен център

74-30Архиерейско наместничество

0894 353543Бюро по труда

52-48Вестник „Еленска трибуна”

60-33ВиК-Йовковци

54-56Градска библиотека

64-51Целодневна детска градина „Радост”

64-36Детска педагогическа стая

61-77Детска ясла

63-74Дирекция "Социално подпомагане"

63-59, 68-52Териториално поделение Държавно горско стопанство Буйновци

66-80Териториално поделение Държавно горско стопанство Елена

62-12„ЕНЕРГО-ПРО-мрежи” АД

070016161ЖП гара Горна Оряховица

0618/26-118Музеен комплекс "Даскалоливницата"

61-29Къща музей "Иларион Макариополски"

53-14Общинска служба ”Земеделие”

64-43Общински съвет - Елена

65-57Подстанция

63-53Пътна помощ

0878966216-Пашов

0878419558-СлавовРайонен съд

62-53 -деловодствоРайонна пощенска станция

65-90, 61-68Районна прокуратура

61-94Районна служба "ПБЗН"

64-21; 62-11Районно управление „Полиция”

61-77СОУ "Иван Момчилов”

62-50НУ „Иларион Макариополски”

62-47ТД "Чумерна-1901"- гр. Елена

0896 693169

 

 

Читалище "Напредък-Елена-1863"

70-83