Бюджет 2019

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2019 ГОДИНА ПО ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ
22.02.2019
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2019 ГОДИНА ПО ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

Заповед № РД.02.05-111 от 21.02.2019 г. относно разпределение на средствата в сферата на образованието
21.02.2019
Заповед № РД.02.05-111 от 21.02.2019 г. относно разпределение на средствата в сферата на образованието

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2019 ГОДИНА
04.02.2019
Решение №10 от 2019 г. на ОбС Елена приложение № 1 - приходи приложение № 1-1 - разпределение на преходен остатък приложение № 2 - разходи общо приложение № 2-1 - разходи ДД приложение № 2-2 - разходи МД приложение № 2-3 - разходи ДФ приложение № 3 - инвестиционна програма приложение № 4 - справка численост приложение № 5 - транспортни разходи персонал приложение № 6 - индикативни разчети СЕС приложение № 7 - второстепенни разпоредители приложение № 8 - план график задължения приложение № 9 - актуализирана бюджетна прогноза 2019-2021 Протокол публично обсъждане Бюджет 2019 година ТБО - план-сметка 2019

Бюджетен календар 2019 година
04.02.2019
Бюджетен календар 2019 година