Бюджет 2019

Месечен отчет 03.2019 година
16.04.2019
Месечен отчет 03.2019 година

Месечен отчет 02.2019 година
22.03.2019
Месечен отчет 02.2019 година

Месечен отчет 01.2019 година
08.03.2019
Месечен отчет 01.2019 година

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2019 ГОДИНА ПО ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ
22.02.2019
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2019 ГОДИНА ПО ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

Заповед № РД.02.05-111 от 21.02.2019 г. относно разпределение на средствата в сферата на образованието
21.02.2019
Заповед № РД.02.05-111 от 21.02.2019 г. относно разпределение на средствата в сферата на образованието

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2019 ГОДИНА
04.02.2019
Решение №10 от 2019 г. на ОбС Елена приложение № 1 - приходи приложение № 1-1 - разпределение на преходен остатък приложение № 2 - разходи общо приложение № 2-1 - разходи ДД приложение № 2-2 - разходи МД приложение № 2-3 - разходи ДФ приложение № 3 - инвестиционна програма приложение № 4 - справка численост приложение № 5 - транспортни разходи персонал приложение № 6 - индикативни разчети СЕС приложение № 7 - второстепенни разпоредители приложение № 8 - план график задължения приложение № 9 - актуализирана бюджетна прогноза 2019-2021 Протокол публично обсъждане Бюджет 2019 година ТБО - план-сметка 2019