Бюджет 2019

Месечен отчет 08.2019 година
13.09.2019
Месечен отчет Месечен отчет - ДЕС Месечен отчет - ДМП Месечен отчет - К33 Месечен отчет - КСФ Месечен отчет - РА Справка просрочия

Месечен отчет 07.2019 година
20.08.2019
  Месечен отчет Месечен отчет - ДЕС Месечен отчет - ДМП Месечен отчет - К33 Месечен отчет - КСФ Месечен отчет - РА Справка просрочия

Тримесечен отчет за касово изпълнение към 30.06.2019 г.
30.07.2019
Тримесечен отчет за касово изпълнение към 30.06.2019 г. Обяснителна записка - капиталови разходи Обяснителна записка - СЕС Обяснителна записка - МДТ Обяснителна записка - бюджет Отчет касово изпълнение     

Месечен отчет 06.2019 година
17.07.2019
Месечен отчет 06.2019 година

Месечен отчет 05.2019 година
20.06.2019
Месечен отчет 05.2019 година

Месечен отчет 04.2019 година
16.05.2019
Месечен отчет 04.2019 година