Съобщения за местни данъци итакси

Списък на длъжници 07.11.2018 година
07.11.2018

Съобщение по чл. 32 от ДОПК - инх. № 5403-А-00080-1/29.07.2018 година
29.10.2018

Съобщение по чл. 32 от ДОПК - изх. № 5403-А-00079-1/29.07.2018 година
29.10.2018

Списък на длъжници 20.07.2018 година
20.07.2018

Списък на длъжници 25.04.2018 година
25.04.2018

Списък на длъжници 06.02.2018 година
05.02.2018