Бюджет 2020

Месечен отчет 02.2020 година
18.03.2020
Месечен отчет Месечен отчет - ДЕС Месечен отчет - ДМП Месечен отчет - К33 Месечен отчет - КСФ Месечен отчет - РА Обяснителна записка просрочени вземания и задължения Справка просрочия

Месечен отчет 01.2020 година
21.02.2020
Месечен отчет Месечен отчет - ДЕС Месечен отчет - ДМП Месечен отчет - К33 Месечен отчет - КСФ Месечен отчет - РА Справка просрочия 

Бюджет 2020 по пълна бюджетна класификация
19.02.2020
Бюджет 2020 по пълна бюджетна класификация

Заповед № РД.02.05-116 от 12.02.2020 г. относно разпределение на средствата в сферата на образованието
14.02.2020
Заповед № РД.02.05-116 от 12.02.2020 г. относно разпределение на средствата в сферата на образованиет

Бюджетен календар 2020 година
10.02.2020
Бюджетен календар 2020 година

Бюджет на Община Елена 2020
06.02.2020
Решение №19 от 2020 г. на ОбС Елена приложение № 1 - приходи приложение № 1-1 - разпределение на преходен остатък приложение № 2 - разходи общо приложение № 2-1 - разходи ДД приложение № 2-2 - разходи МД приложение № 2-3 - разходи ДФ приложение № 3 - инвестиционна програмаприложение № 3-1 - списък за извършване на неотложен ремонт приложение № 4 - справка численост приложение № 5 - транспортни разходи персонал приложение № 6 - индикативни разчети 1-7приложение № 6 - индикативни разчети 8-10приложение № 6 - индикативни разчети 11 приложение № 7 - второстепенни разпоредители приложение № 8 - план график задължения приложение № 9 - актуализирана бюджетна прогноза 2019-2022 Протокол...