Реализирани

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
04.10.2018
  Санирани и въведени в експлоатация през 2018 г. са две многофамилни жилищни сгради. Многофамилна жилищна сграда (МЖС) с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ № 37, УПИ I „За жилищно строителство“ в кв. 86 по плана на гр. Елена. Изпълнени са следните дейности: топлоизолация външни стени; подмяна дограма; топлоизолация таванска плоча; ремонт покрив; подмяна стълбищно осветление; направа мълниезащитна инсталация. Общата стойност на инвестициите е в размер на 768 772,64 лв. с вкл. ДДС. МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Пролет“ № 2, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на гр. Елена. Изпълнени...

“Създаване на еко кът за отдих“ с.Марян
17.05.2018
  В периода юни – септември 2018 бе реализиран проект “Създаване на еко кът за отдих“ с.Марян по Национална кампания „Чиста околна среда – 2018“ на тема: “Обичам природата и аз участвам – 2018“. Облагородено е пространството около кметството в с. Марян, поставена е една беседка и осем пейки, две маси с пейки в комплект, монтирани са шест кошчета за отпадъци. Засадени са декоративни вечнозелени храсти, оформени са цветни лехи от рози. Стойността на проекта е 9 995,60 лв.

Личен асистент и домашен помощник по ПМС 322 от 22.12.2017
13.12.2017
  За 2018 г. по ПМС-то са назначени 80 лични асистента и 1 домашен помощник. От услугата са се възползвали приблизително над 100 потребителя. Осигуряват се грижи в семейна среда на лица и деца с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянно обгрижване в ежедневието си и постигане на социална адаптивност.

Модерна социална инфраструктура – по-добри условия за децата с увреждания и техните семейства в община Елена, по ОП Региони в растеж“
12.12.2017
  В края на 2017 година стартира проект „Модерна социална инфраструктура – по-добри условия за децата с увреждания и техните семейства в община Елена“, по ОПРР със срок за изпълнение 12 месеца. В резултат от неговото изпълнение е създадена база на първия етаж на ученическото общежитие на СУ “Ив. Момчилов“ гр. Елена, преустроени са две от помещенията в психосензорна стая и кътове за почивка и за трудотерапия на деца с увреждания. Обособени са: зала за кинезетерапия и психомоторика, зала за логопед и психолог, лекарски кабинет, зала за групова работа, санитарни помещения и такива за персонал. Ремонтирано е и дворното пространство, оформен...

„Заедно да съживим природата около нас“, с. Майско
17.05.2017
  В периода юни – септември 2017 бе реализиран проект „Заедно да съживим природата около нас“, с. Майско по Национална кампания „Чиста околна среда – 2017“ на тема: “Обичам природата и аз участвам – 2017“. Благоустроено е пространството в центъра на с. Майско. Монтирана е беседка, поставени са 8 пейки, две пикник маси с пейки, монтирани са шест кошчета за отпадъци. Засадени са декоративни вечнозелени храсти, оформени са цветни лехи от рози. Стойността на проекта е 9 999,85 лв.

Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на ДСП – гр. Елена
04.10.2016
  През 2016 г. община Елена кандидатства пред фонд „Социална закрила“ с проектно предложение „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж - гр. Елена“ на стойност 19 440 лв. с ДДС . Проектът е одобрен и чрез него са закупени, доставени и монтирани: пекарна електрическа на три нива – 1 бр., печка електрическа с четири квадратни плочи и електрическа фурна – 2 бр., пържилна електрическа вана на база с долен плот 1 бр., зеленчукорезачка комплет с пет ножа – 1 бр., картофобелачна машина 1 бр., мивка с една вана без долен плот – 1 бр., маса островна с...