Бюджет 2018

Тримесечен отчет към 30.06.2018 г.
24.07.2018
  Тримесечен отчет към 30.06.2018 г. - бюджет   Тримесечен отчет към 30.06.2018 г. - СЕС И К33   Тримесечен отчет касово изпълнение към 30.06.2018 г.   Обяснителни записки към 30.06.2018 г.

Месечен отчет 06.2018 година
10.07.2018
  Месечен отчет 06.2018 година

Месечен отчет 05.2018 година
14.06.2018

Месечен отчет 04.2018 година
13.05.2018

Тримесечен отчет 03.2018 г.
22.04.2018

Месечен отчет 03.2018 година
11.04.2018