Бюджет 2018

Месечен отчет 12.2018 година
13.01.2019
 Месечен отчет 12.2018 година

Месечен отчет 11.2018 година
18.12.2018
Месечен отчет 11.2018 година

Месечен отчет 10.2018 година
15.11.2018
Месец октомври  Месец октомври ДСЕ Месец октомври ДМП Месец октомври КЗЗ  Месец октомври КСФ  Месец октомври РА Обяснителна записка   

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.
06.11.2018
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС, и сметките за чужди средства, съгл. т. 1.3 от Зап. № ЗМФ-1338/22.12.2015 г. Тримесечен отчет за касово изпълнение към 30.09.2018 г. - СЕС и К33 Обяснителни записки към 30.09.2018 г. 

Месечен отчет 09.2018 година
17.10.2018
Месечен отчет 09.2018 година

Месечен отчет 08.2018 година
17.09.2018
Месечен отчет 08.2018 година