ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
21.11.2016
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена

Настоящата наредба урежда вида, съдържанието, начина на използване, реда на избор и връчване на символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Елена. С нея се урежда и статутът на Деня на град Елена и Празника на община Елена.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА.PDF


/assets/IZBORI/Parlamentarni_izbori_2017/2/baner-izbori.jpg